Dobré Informácie
záleží nám, aby ľudia mali k sebe blízko
Panorámka
Súkromná materská škola v Košiciach sa nachádza v obytnej zóne Panoráma v lokalite Heringeš v tesnej blízkosti lesa. Spojitosť s prírodou je predurčená k vychádzkam do okolitého prostredia. Pobyt vonku dáva deťom mnoho podnetov k spoznávaniu okolitej prírody. Nová moderná budova v štýle rodinného domu poskytuje deťom komfort v dvoch plne vybavených triedach. Priestory materskej školy sú nealergizujúce a spĺňajú všetky predpoklady k tomu, aby sa v nich deti cítili „ ako doma“.

Súkromná základná umelecká škola v Košiciach ponúka umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore – hra na sopránovej zobcovej flaute , neskôr aj v iných hudobných odboroch. Škola poskytuje možnosť hudobného vzdelávania pod vedením učiteľov z praxe, výkonných umelcov. Jej cieľom je poskytnúť kvalitné umelecké vzdelávanie talentovaným deťom spravidla od 5 rokov.
Červený kríž
Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca existujú v 189 krajinách sveta. Okrem nich fungujú vo svete aj Medzinárodný výbor Červeného kríža a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré spolu vytvárajú Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Košice Západ
Naším záujmom je aktívne komunikovať s obyvateľmi a prispievať k zvýšeniu kvality života, hlavne záujom o ich názory a podnety ako byť lepším. Sledujeme moderné trendy, komunikačné a sociálne médiá, zverejňujeme informácie na webových stránkach s pohodlným prístupom z mobilných zariadení a s možnosťou tematických diskusií sa snažíme priblížiť svojim obyvateľom. Na ľuďoch nám záleží.
DC Aktivity
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Nam fringilla pellentesque pretium nibh. Velit ut semper a felis nisl dolor eget habitasse Curabitur consequat. Et magnis Pellentesque urna quis pede molestie Quisque euismod pede semper. Molestie nec at auctor ipsum Lorem Curabitur nunc vitae Maecenas Praesent. Ullamcorper orci semper Nam Nam feugiat vitae dictum Aenean Lorem elit. Tristique id at Morbi libero semper tempor elit dui ligula eu. Pellentesque.
Partneri
Kontakt
Panorámka, n.o.
Jelšová 12
040 22  Košice - Vyšné Opátske
Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu 2500811706/8330
IBAN SK4383300000002500811706
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX
WEB www.panoramka.sk/no
  panoramka.dobreinformacie.sk

Telefón +421 55 30 50 604
IČO 45744351
Uchádzame sa o 2% dane
Našim krédom je správať sa zodpovedne, s rešpektom a úctou k spoločenstvu a okoliu. Je pre nás dôležité, aby sme ponúkali zákazníkom kvalitné a komplexné služby, ktoré rešpektujú potreby, všestranný rozvoj a zdravé sebavedomie detí.